บ้านลมขนาดเล็ก ขนาด 4 X 4 สูง 2 เมตร

บ้านลมขนาดเล็กบ้านลมขนาด3*3

บ้านลม - รูปน้องหมา

บ้านลม ขนาดเล็กบ้านลมขนาดเล็ก

บ้านลม - รูปน้องหมา

บ้านลมขนาดเล็กบ้านลมขนาด3*3

บ้านลม - รูปน้องหมา

บ้านลม ขนาดเล็กบ้านลมขนาดเล็ก

บ้านลม - รูปน้องหมา

บ้านลมขนาดเล็กบ้านลมขนาด3*3

บ้านลม - แดงเหลือง

บ้านลม ขนาดเล็กบ้านลมขนาดเล็ก

บ้านลม - แดงเหลือง

บ้านลมชุดเล็กบ้านลมชุดเล็ก บ้านลมชุดเล็กบ้านลมชุดเล็ก

*** หมายเหตุ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2 - 8 ขวบ / ประมาณ 1 - 10 คน

บ้านลมขนาดมินิ ขนาด 3.50 X 3.50 สูง 2 เมตร / มีบ่อบอลให้นั่งเล่น

บ้านลมขนาดมินิบ้านลมขนาด3*3

บ้านบอลมินิ 3.50x3.50 เมตร สูง 2 เมตร

บ้านลม ขนาดมินิบ้านลมขนาดมินิ

บ้านบอลมินิ

บ้านลมชุดมินิบ้านลมชุดมินิ

บ้านบอลมินิ

บ้านลมชุดมินิบ้านลมชุดมินิ

บ้านบอลมินิ

*** หมายเหตุ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ขวบ / ประมาณ 1 - 8 คน

บ้านลมขนาดกลาง ขนาด 4.5 X 6.5 สูง 3.8 เมตร ราคาพิเศษ 5,000 บาท

***ราคา 5,000 บาท / 3 ชั่วโมง / ตัวตลกคุมเด็ก 1 คน***

บ้านลมขนาดกลางบ้านลมขนาด4.6*6.5

บ้านลมขนาดกลาง

บ้านลม ขนาดกลางบ้านลมขนาดกลาง

บ้านลมขนาดกลาง

บ้านลมชุดกลางบ้านลมขนาด4.5*6.5เมตร

บ้านลมขนาดกลาง

บ้านลม ชุดมินิบ้านลมขนาด4.5*6.5เมตร

บ้านลมขนาดกลาง

*** หมายเหตุ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 - 10 / ประมาณ 1 - 20 คน

บ้านลมขนาดใหญ่ ขนาด 6 X 8 สูง 6 เมตร

*** ราคา 6,000 บาท / 3 ชั่วโมง / ผู้ควบคุม 2 คน /ไม่แต่งชุดตัวตลก***

บ้านลมขนาดใหญ่บ้านลมขนาด4.6*6.5

*** หมายเหตุ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 - 13 / ประมาณ 1 - 30 คน


<<คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ>>