ตัวตลกโบโซ่ จั๊กกลิ้ง - เชิญชม Youtube

รวมรูปภาพกิจกรรมตัวตลกโบโซ่ จั๊กกลิ้ง (Juggling)

     การแสดงที่ต้องใช้นักแสดงที่มีความสามารถในการโยน หรือเล่นกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
เช่นพิณบอล ลูกบอล เลี้ยงลูกข่าง ลูกแก้ว ฯลฯ


<<คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ>>
ตัวตลกโบโซ่ จั๊กกลิ้ง ตัวตลกโบโซ่ จั๊กกลิ้ง

จั๊กกลิ้ง - เลี้ยงลูกข่าง

ตัวตลกโบโซ่ จั๊กกลิ้ง ตัวตลกโบโซ่ จั๊กกลิ้ง

จั๊กกลิ้ง โยนพิณบอล

จั๊กกลิ้ง จั๊กกลิ้ง

Juggling - เลี้ยงลูกข่าง

ตัวตลก จั๊กกลิ้ง ตัวตลก จั๊กกลิ้ง

Juggling

จั๊กกลิ้งโยนพิณบอล จั๊กกลิ้งโยนพิณบอล

จั๊กกลิ้ง ตัวตลก โยนพิณบอล - ลูกบอล

จั๊กกลิ้งเล่นลูกข่าง จั๊กกลิ้งเล่นลูกข่าง

จั๊กกลิ้ง ตัวตลก โยนบอล โยนลูกบอล

จั๊กกลิ้งโยนบอล จั๊กกลิ้งโยนบอล

ตัวตลก เลี้ยงลูกข่าง

ตัวตลกเล่นลูกข่าง ตัวตลกเล่นลูกข่าง

ตัวตลก โยนขวด 3 ใบ

ตัวตลกโยนพิณบอล ตัวตลกโยนพิณบอล

จั๊กกลิ้งโยนพิณบอล

ตัวตลกโยนบอล ตัวตลกโยนบอล

จั๊กกลิ้งโยนพิณบอล

ตัวตลกจั๊กกลิ้ง ตัวตลกจั๊กกลิ้ง

จั๊กกลิ้งโยนบอล

จั๊กกลิ้ง จั๊กกลิ้ง

รวมรูปภาพนักแสดงจั๊กกลิ้ง

ตัวตลก จั๊กกลิ้ง ตัวตลก จั๊กกลิ้ง

จั๊กกลิ้งโยนบอล

Juggling Juggling

รวมรูปภาพนักแสดงจั๊กกลิ้ง