โชว์เดินยืนหุ่นนิ่ง รับเดินยืนหุ่นยนต์ - เชิญชม Youtube

รวมรูปภาพกิจกรรมงานแสดง หุ่นนิ่ง (Model)


<<คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ>>
ยืนหุ่นนิ่ง ยืนหุ่นนิ่ง

นักแสดงยืนหุ่นนิ่งชาย-หญิง

ยืนหุ่นนิ่ง ยืนหุ่นนิ่ง

นักแสดงหุ่นนิ่ง หญิง

หุ่นนิ่ง ยืนหุ่นนิ่ง

นักแสดงหุ่นนิ่ง หญิง

หุ่นนิ่ง ยืนหุ่นนิ่ง

นักแสดงหุ่นนิ่ง หญิง

หุ่นนิ่ง ยืนหุ่นนิ่ง

นักแสดงหุ่นนิ่ง หญิง

หุ่นนิ่ง ยืนหุ่นนิ่ง

นักแสดงหุ่นนิ่ง หญิง

หุ่นนิ่ง ยืนหุ่นนิ่ง

นักแสดงหุ่นนิ่ง หญิง

หุ่นนิ่ง ยืนหุ่นนิ่ง

นักแสดงหุ่นนิ่ง หญิง

หุ่นนิ่ง ยืนหุ่นนิ่ง

นักแสดงหุ่นนิ่ง ชาย

หุ่นนิ่ง ยืนหุ่นนิ่ง

นักแสดงหุ่นนิ่ง