การแสดงโชว์มายากล - ชุดใหญ่
นักแสดง 3 คน / ผู้ประสานงาน 2 คน / เวลาแสดง 30 นาที

รายละเอียด = การแสดงโชว์มายากล – ชุดใหญ่ คือ การแสดงอุปกรณ์มายากลที่มีขนาดใหญ่
ที่สามารถนำนักแสดงเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์ได้ อาทิเช่น มายากลหลุดออกจากห่วงเหล็ก 10 ห่วง,
มายากลแบ่งตัว 2 ท่อน, มายากลเสกนักแสดงหายและเรียกกลับมา, มายากลพับมนุษย์ เป็นต้น

การแสดงมายากลประเภทนี้ ผู้ชมในระยะใกลก็สามารถชมการแสดงได้อย่างชัดเจน เราขอนำเสนอ
นักแสดงมายากล คุณโจและคุณจูน ซึ่งเป็นนักแสดง "อาชีพ" ที่มีผลงานการแสดงมากกว่า 20 ปี
สามารถ Entertain ผู้ชมได้ทั้งงานอย่างสนุกสนานและเป็นนักเอง ได้รับเชิญไปทำการแสดงมายากล
ที่ประเทศจีน (วันชาติจีน) ทุกปี รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
และยังได้รับเชิญไปดูงานประกวดมายากลระดับโลก และระดับเอเชีย ยังต่างประเทศ ของทุกปี


ประเภทการแสดง - รับแสดงโชว์มายากลงานอีเว้นท์ งานเลี้ยงลูกค้าไทย – ต่างชาติ ( 2 ภาษา )
- รับสอนและออกแบบการแสดงมายากล ให้กับ Celebrity
- รับแสดงโชว์มายากล "เปิดตัวผู้บริหาร" และ "เปิดตัวสินค้า"

นักแสดงมายากล
นักแสดงมายากลชาย

คุณ โจ - นักแสดงมายากลชาย

นักแสดงมายากลหญิง

คุณจูน - นักแสดงมายากลหญิง

รวม คลิปวีดิโอ Youtube โชว์มายากลชุดใหญ่ ของ Bangkokfantasy

การแสดงโชว์มายากล-ชุดใหญ่ เปิดตัวผู้บริหาร แสดง 2 ภาษา 30-40 นาที
การแสดงโชว์มายากล ชุดใหญ่
นักแสดงมายากล งานเปิดตัวสินค้า เปิดตัวผู้บริหาร การแสดงชุดใหญ่ แสดง 2 ภาษา
นักแสดงมายากล งานเปิดตัวสินค้า เปิดตัวผู้บริหาร การแสดงชุดใหญ่ แสดง 2 ภาษา
Provide all kinds magic shows ; on stage, party, events, seminar.
Very warm welcome for all customers all countries.
การแสดงโชว์มายากล – ชุดใหญ่ "6 ปีสายใยรัก"
การแสดงโชว์มายากล-ชุดใหญ่ "งานตรุษจีน ปิดถนน จ.อยุธยา"
การแสดงโชว์มายากล – ชุดใหญ่ "เด็กลอยกลางอากาศ"
การแสดงโชว์มายากล-ชุดใหญ่ "สร้างความสนุุกสนานให้กับผู้ชมในงาน"