รับสอนมายากลให้กับแขกผู้ร่วมงาน พร้อมอุปกรณ์มายากล

     ในฐานะประธานชมรมวิทยากลแห่งประเทศไทย คุณภวัต(โจ) พสิษฐ์สกุล มีความมุ่งมั่น
ที่จะเผยแพร่ และแนะนำผู้สนใจในศิลปะแขนงนี้ได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ ในโครงการ
แนะนำการเรียนมายากลก็ได้มีส่วนในการถ่ายทอดการแสดงมายากลสู่บุคคลทั่วไปทั้งที่ต้องการ
เรียนรู้เพื่อเป็นงานอดิเรก เพื่อใช้ประกอบความสามารถพิเศษในการประกวดต่างๆหรือเพื่อ
ส่งเสริมการขายในธุรกิจทั่วไป ด้วยเทคนิคการสอนจากประสบการณ์ที่มีมากกว่า 20 ปี
และอุปกรณ์มายากลที่มีมากกว่า 500 รายการ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

นักแสดงมายากล
นักแสดงมายากลชาย นักแสดงมายากลหญิง

รับเวิร์คช็อปมายากล / พร้อมอุปกรณ์มายากล ขั้นต่ำ 100 ชิ้น
ขอขอบคุณ บ.ตลาดหลักทรัพย์ MAI และ CEO ทุกท่าน

รวมรูปภาพกิจกรรม สอนมายากลในงานต่างๆ

description description

เรียนมายากล

description description

สอนมายากลพร้อมอุปกรณ์

description description

สอนอย่างใกล้ชิด

description description

สอนมายากลให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

description description

สอนมายากลแก่ผู้ร่วมงาน

description description

สอนมายากลหมู่คณะ

description description

สอนมายากลเด็กและผู้ใหญ่

description description

สอนมายากลเด็กๆ

สอนมายากลเบื้องต้น สอนมายากลเบื้องต้น

สอนมายากลเด็กๆ

สอนมายากลเด็ก สอนมายากลเด็ก

สอนมายากลเด็กๆ